Helpful tips

Wat is een reflectie in een verslag?

Wat is een reflectie in een verslag?

In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment.

Hoe schrijf ik een reflectie?

Bij reflecteren:

  1. Omschrijf je de situatie en omgeving.
  2. Onderzoek je je gedrag.
  3. Stel je vragen over je eigen vaardigheden.
  4. Achterhaal je je motivatie of overtuigingen.
  5. Sta je stil bij je identiteit.
  6. Is er oog voor je dieperliggende drijfveren.

Wat is reflectie voorbeeld?

In een reflectieverslag voorbeeld omschrijf je jou acties of taken. Indien je acties moet omschrijven, omschrijf je precies wat je gedurende de taak hebt gedaan. Ook moet je beschrijven wat de anderen precies gedaan hebben en wat dat voor een effect op jou heeft gehad.

Wat schrijf je in een zelfevaluatie?

Met behulp van de volgende 8 vragen kun je een prima zelfevaluatie doen om jezelf continue te blijven verbeteren.

  1. Heb ik mijn doel bereikt?
  2. Wat heeft mij geholpen bij het bereiken van mijn doel?
  3. Wat is niet gegaan zoals ik vooraf bedacht had?
  4. Wat kan ik de volgende keer anders / slimmer / beter aanpakken?

Wat doe je bij reflecteren?

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren. Vaak reageren we uit een eerste impuls op een situatie.

Wat is methodisch reflecteren?

Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voor dat je hier een waarde aan geeft. Reflecteer op een methodische manier, bijvoorbeeld door een lijstje vragen te doorlopen of een reflectiemodel te gebruiken. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen.

Wat is het verschil tussen een evaluatie en een reflectie?

Evalueren is: iets beschrijven op gedragsniveau, iets beschrijven over dat ene geval dat je hebt meegemaakt (en dus niet breder trekken naar andere situaties). Reflecteren is: de opvattingen en aannames die onder je gedrag liggen naar voren brengen.