Questions and answers

Hoe bereken je of iets in overmaat is?

Hoe bereken je of iets in overmaat is?

x = 5*1/2 = 2.5 mol. Je ziet dus dat je 2.5 mol H2O nodig hebt om met 5 mol CO2 te reageren. We hebben 3 mol, dus dat betekent dat H2O in dit geval in overmaat aanwezig is….

CO2 H2O
Molverhouding 2 1
Hoeveel stof 5 mol x

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Welke inhoudingen op eindejaarspremie?

Net zoals op het gewone loon worden op de eindejaarspremie drie inhoudingen verricht. Het gaat hier om de socialezekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Aangezien de eindejaarspremie als loon beschouwd wordt, moeten er socialezekerheidsbijdragen op ingehouden worden.

Hoe wordt het vakantiegeld voor bedienden berekend?

Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale dagloon voor de dag waarop de bediende vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende. Formule: 4 weken vakantiegeld = 92% van het bruto maandloon.

Hoeveel is een eindejaarsuitkering?

Een eindejaarsuitkering is een percentage van het brutojaarloon dat meestal in de maand december wordt uitbetaald als extra inkomen. Het gaat vaak om een percentage van 4 tot 8 procent, een half tot heel maandloon. De eindejaarsuitkering wordt geregeld in de cao, de bedrijfsregeling of uw arbeidscontract.

Wat betekent een overmaat?

overmaat – zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-maat 1. voller of meer dan nodig is ♢ we hebben een overmaat aan regels in dit land 1.

Hoeveel belasting gaat er van je eindejaarsuitkering af?

De 13e maand valt in dit voorbeeld volledig in het eerste belastingtarief, want deze loopt tot 68.508 euro in 2021. In deze eerste schijf geldt een tarief van 37,1 procent. Je betaalt dus 37,1 procent belasting over de volledige dertiende maand van 3.500 euro, waardoor je netto 2.201,50 euro overhoudt.

Hoe wordt eindejaarspremie horeca berekend?

De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Horecafonds, op basis van een maandelijkse prefinanciering door de werkgevers. Deze bijdrage is gelijk aan 12 % van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108 % van de brutoloonmassa voor arbeiders).